Poslanici vlasti odbili rezoluciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata!

REZOLUCIJA O GENOCIDU JE KONAČNO DOŠLA NA DNEVNI RED NARODNE SKUPŠTINE SRBIJE

Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine Srbije:
„Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, predložili su da se Dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog Rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske (NDH) nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.“

Boško Obradović, narodni poslanik, Dveri:
„Narodna skupština države Srbije donosi Rezoluciju o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.
Pod jedan: da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata u Nezavisnoj državi Hrvatskoj smišljen i planiran genocid – onakav kakav je definisan Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 9.decembra 1948.godine. Da je prilikom sprovođenja ovog genocida samo u Jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja, Roma i neistomišljenika mučeno, pljačkano, silovano i potom ubijano od strane NDH – 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, jedino zbog toga što su pripadali drugom narodu, veri ili rasi.
Da li ovde, poštovane kolege ima bilo šta sporno?“

Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine Srbije:
„Hvala, molim vas. Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje. ZA je glasalo 15, PROTIV niko, UZDRŽAN niko. Konstatujem da NIJE PRIHVAĆEN PREDLOG.“

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar