UGROŽENA REKA TARA: Gradnja auto-puta Bar-Boljare preti Tari?!

Izvedeni radovi su deo regulacije, a ne promena položaja i pravca toka

JAVNA polemika o tome da li je reka Tara ugrožena izgradnjom prve deonice auto-puta Bar – Boljare i dalje traje. Nakon što je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u saradnji sa više ekoloških organizacija, Vrhovnom državnom tužiocu podnela krivičnu prijavu protiv odgovornih, oglasila se i struka.

Naime, Mihailo Burić, doktor geologije sa hidrogeologijom, izneo je stručno mišljenje u vezi sa slučajem navodne devastacije reke. Prema njegovim rečima, deonica auto-puta je daleko od strogo zaštićenog kanjona Tare, a u odnosu na ukupnu zaštitu reke, prostor je, navodi Burić, jasno podeljen na tri velike celine – Verušu i Opasanicu, zatim Taru pored Mateševa, Kolašina i Mojkovca, a tek na kraju, kanjon Tare, koji je pod strogom zaštitom Uneska.

– Ugrubo rečeno, Mateševo je udaljeno od početka zaštićene zone čitavih 50 kilometara. To su prostorni i hidrološki odnosi, koji imaju svoj odraz i nizvodne uticaje, koji se prenose tek posle oko 50 kilometara nizvodno. Ove činjenice se mogu interpretirati na razne načine, ali se ne mogu dovoditi u pitanje. Što se tiče izmeštanja vodotoka, i to je stvar struke i nauke, a posebno zakona. Nikako „Fejsbuka“, političkih pretnji, tuča i gađanja po Skupštini – objasnio je Burić.

Kako je dodao, ono što se dešava na Tari je deo regulacije, a ne promena položaja, a svakako ne promena pravca toka.

Burić smatra i da bi trebalo poštovati Zakon o vodama koji reguliše to pitanje, a prema njegovoim rečima, zabranjene radnje na vodnim objektima i vodnom dobru predviđaju izuzetke kada su u pitanju objekti javne infrastrukture.

– Auto-put je definisan Prostornim planom posebne namene auto-puta koji je usvojila Vlada, čime je taj projekat jasno označen kao objekat javne infrastrukture, i još označen posebnim Zakonom o auto-putu, što korenspondira sa zakonskim propisima. Pri analizama za izbor najpovoljnije trase razmatrano je 18 varijanti, i na osnovu toga odabrana ova koja je predložena PPPN – kazao je Burić.

U svom stavu, naveo je i da se svi planirani radovi uz poštovanje predviđenih procedura mogu izvoditi u tranzicionoj zoni, jer nisu u zoni Nacionalnog parka. Kako je kazao, te procedure su poštovane kroz tehničku dokumentaciju, odobrenja nadležnih službi i nadzora (Ingeurop), nad sprovođenjem projekta.

ZLOUPOTREBE BILO?

KRIVIČNA prijava, kako navode iz MANS, podneta je zbog osnovane sumnje da je zloupotrebljen službeni položaj, nesavesan rad nadzora, te izazvano zagađenje životne sredine, što je dovelo i do devastacije reke Tare. Podnosioci prijave očekuju da nadležni, u prvom redu VDT, utvrde odgovornost u Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu održivog razvoja i turizma, te ekološke i inspekcije za vode, članova komisije za nadzor radova na auto-putu i samog izvođača kompanije CRBC za devastaciju reke, kako bi se što pre počelo saniranje.

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar