NA BEOGRADSKOM AERODROMU ZAPLENJENO 16.000 ELEKTRONSKIH CIGARETA!

CARINICI su 27. septembra 2022. godine godine pregledom robno-carinskog magacina na aerodromu u Beogradu otkrili pokušaj umanjivanja dažbina za tovar od 16.000 jednokratnih elektronskih cigareta, popularnih “pufova“.

Naime, pored toga što otkrivaju krijumčarenu robu, carinici svakodnevno proveravaju i status prijavljene robe da bi potvrdili da se stanje navedeno u dokumentaciji slaže sa realnim stanjem.

Neretko se baš na taj način otkrivaju zloupotrebe čiji je cilj da se umanje propisane dažbine u korist većeg profita za uvoznika.

Detaljnim carinskim kontrolama takvi pokušaji mogu da se spreče, pa su tako i u ovom slučaju carinici primetili da je u dokumentaciji navedeno da je reč o 16.000 jednokratnih elektronskih cigareta sa punjenjem od po 2ml, da bi na licu mesta utvrdili da je ipak reč o cigaretama sa punjenjem od 6ml.

Tovar od 16.000 pufova raznih aroma (kivi, mango, mentol-mohito i ledena lubenica) namenjen uvozniku iz Beograda, nije bio propisno deklarisan, a sve kako bi se umanjili troškovi akcize koji se prema važećim propisima za ovu vrstu proizvoda obračunavaju po mililitru punjenja.

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar