CRNA GORA: Burna sednica TO Budva, Carević smenio nesposobne kadrove!

Na zasijedanju nije bilo ni predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja.

Turistička organizacija Budve danas je dobila novi saziv Skupštine, te izabrala novi Izvršni i Nadzorni odbor, i time dobila novu upravljačku strukturu.

Kao što se i očekivalo sjednici se nijesu odazvali predstavnici Nacionalne turističke organizacije i Turističke organizacije Budve, kao i Javne ustanove Grad teatar, upravo onih ustanova koje kontrolišu Demokrate, dok su se sjednici na poziv gradonačelnika Budve, ujedno i predsjednika Skupštine TO Budve Marka Carevića odazvali gotovo svi hotelijeri (HG „Budvanska rivijera“ i to diretor Jovan Gregović, kao i predstavnici „Avala“, „Maestral“, „Mediteran“…), direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj, kao i predstavnici Udruženja ugostitelja Budva i mjesnih zajednica.

Na zasijedanju nije bilo ni predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja.

Od ukupno 23 člana, sjednici je prisustvalo njih 17.

A sjednica, kao što se i očekivalo počela je burno, jer i ovoga puta je bilo očigledno da se dva politička bloka Demokrate ( koje su proteklih četiri godine upravljale TO Budva) i Demokratskog fronta politički rata koji bukti već pola godine prenijeli i na ovu firmu, u boreći se za prevlast.

Prije usvajanja dnevnog reda, prigovor na regularnost održavanja sjednice odmah su dali nekadašnji predsnjednik nadzornog odbora TO Budve ( aktuelni v.d načelnika Službe za naplatu komunalija) Ninoslav Kaluđerović i sekretarka za privredu Slavica Maslovar, kadrovi Demokrata, navodeći da je došlo do kršenja Zakona o turističkim organizacijama i Statuta TO Budve, .

Pozivajući se na mišljenje koje je dao resor Jakova Milatovića, te na činjenicu da nema predstavnika kako TO Budve, NTO-a ni Ministarstva ekonomskog razvoja, Kaluđerović je tražio da se sjednica odloži.

Naveo je da je sjednica trebala da bude kvalitetno zakazana, kako ne bi poslije dobijali „ packe od Ministarstva“, te podsjetio Carevića da se njih dvojica lično pred sudom bore protiv načina na koji je DPS organizovao za vrijeme puča sjednice lokalnog parlamenta.

„Napravljen je niz propusta“, kazao je Kaluđerović.

Istog mišljenja je bila i Maslovar, koja je citirala dopis Ministarstva ekonomskog razvoja a kojim se traži da se održi sastnaka svih predstavnika, te ponovila da ona ne želi da učestvuje u sjednici na kojoj se krše propisi.

Šef Carevićevog kabineta Nikola Jovanović kazao je da je sjednica organizovana i sladu sa zakonom i statutom i da su to obična politička , kao i spinovanja direktorke TO Budve Maje Liješvić koja je dopis koji joj je njoj lično uputilo ministarstvo, drugima proslijedila uz dodato svoje tumačenje da se krše zakon i statut“, kazao je Jovanović.

On je naglasio da svako ko je pročitao dopis resornog ministarsva mu je jasno da nema govora da se ukazuje na blio kakve nepravilnosti, te naveo da i pored urgencije od resora Milatovića da im se odgovori da sjednica je zakazana nelegalno, rečeno im je da oni nemaju takav stav“, kazao je Jovanović..

Jovanović je ponovio da je Liješević zloupotrijebila službeni položaj i prekršila radnu obavezu jer nije dozvolila pečatiranje dokumenata koje je upravo njena služba dostavila .

„ Javnost mora da zna da se na sjednici nalaze isljučivo dokumenta koje je ta ista TO Budva uputila Careviću kao predsjedniku Skupštine. Znači nema dopune dnevnog reda, već samo ono što nam je dostavljeno. Napravili smo tri službene zabilješke, nakon što je Liješević izmislila službeni put za Zlatibor kako ne bi pečatirala dokumenta, a zaposlenima zabranila da učine“, kazao je Jovanović.

Carević se tada uključio u raspravu navodeći da on nikoga ne smjenjuje i da javnost mora da zna da je mandat skupštinskom sazivu kao i upravljačkim tijelima istekao još u aprilu.

„ Znači ovdje je na sceni samo politička opstrukcija. Istekao je mandata prije pola godine i moja je bila greška što nisam odmah zakazao sjednici Skupštine TO. To nijesam učinio svjesno jer sam smatra da to ne treba raditi prije turističke sezone, već nakon nje, kako ne bi poremetili njen tok i uspjeh, zbog politički naelektrsane situacije. Sada kada smo imali uspješnu sezonu na kojom smo radili, zakazao sam sjednicu po zakonu i Statut i odmah je neko izmislio problem. Sve je u pitanju politika. Dobro znate da Demokratski front nije protelih četiri gdine imao ni jednog predstavnika u TO Budve, i to nikome nije smetalo. Sada je istakao mandat i to ist ministarstvo nije pola godine reagovalo, već sada kada sam zakazao. Imam dobru saradnju sa Milatovićem. Zvao me je telefonom i pitao o čemu se radi. Uzvrtaio sam pitanjem „ Zbog čega je Vlada smijenila Aleksandra Damjanovića, odgovorio mi je istekao mu je mandat“. Ja sma rekao i njima j istekao mandat i sada biramo nove strukture i to sv po zakonu“, naglasio je Carević.

Prema njegovim riječima nema nikakvog političkog revanšizma, niti on preuzima TO Budva i čisti je od Demokrata.

„ Ovdje je samo namjera da se cijela situcija dovede u cajtnot, i da se ja kao predsjendik Skupštine TO Budve predstavim kao nesposoban, jer već kasnimo sa organizovanjem dočeka Nove godine na otvorenom. To im nije pošlo za rukom, biramo danas nove upravljačke strukture i to činimo sve po zakonu. Odmah ćemo pristupiti organizaciji novogodišnjeg programa. Ne smijemo da kasnimo ni minut i to sama jasno kazao i ministarstvu. Oni su nadležni da vrše nadzor i neka to učine i utvrde da li je iko kršio zakon“, poručio je Carević.

Kaluđerović i Maslovar su nakon toga napustili zasijedanja.

Sjednica je nastavljena , nakon čega je izabran novi Izvršni odbor TO Budve – predsjednik Nikola Martinović, Aleksandar Jovanović (Udruženje ugostitelja), Biserka Pejanović (HG „ Budvanska rivijera“), i predstavnici Opštine Lazar Nikolić i Stevo Božović.

Nadzorni odbor je u sastavu Slobo Markićević, Nikola Kasalo (hotel Avala) i Ivana Jovanović.

Izvor: Vijesti.me

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar