AKCIJA „PREDAJ ORUŽJE“: Do isteka roka predato 108.883 komada oružja!

Prema rečima Bojane Otović Pjanović, iz Uprave kriminalističke policije, doneta su i oružja poput mitraljeza koji u jednom minuti ispali 3.000 metaka, štapin sa 4,6 kilograma eksploziva, kao i napunjene zolje.

Od početka akcije predaje nelegalnog oružja predato je 108.883 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavila je juče major policije Bojana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije. „Od tog broja je 82.398 komada oružja. Tu potpada legalno, nelegalno i oružje koje je ostalo u porodičnim domaćinstvima nakon smrti vlasnika i 26.485 komada minsko-eksplozivnih sredstava”, rekla je Bojana Otović Pjanović za Tanjug. Navela je da je predato i 4.243.139 komada municije. „Mi smo kao MUP zadovoljni ovim postupkom legalizacije i na samom početku smo govorili da su brojke ukazivale da je ovaj period legalizacije uspešniji nego što su to bili svi prethodni postupci koji su sprovođeni na teritoriji Srbije”, istakla je Bojana Otović Pjanović.

Na pitanje šta se radi sa predatim oružjem, ona je objasnila da MUP pre izdavanja naredbe ministra o predaji oružja propisuje tačnu i preciznu proceduru od preuzimanja, provere oružja, transporta i uništenja. „Naravno da će svi nefunkcionalni i neupotrebljivi delovi, kao što je i sada bilo, biti uništeni. Određeni delovi, kao što smo govorili, biće korišćeni u svrhu izrade oružja za pripadnike vojske i policije. To je procedura na kojoj će se raditi, formiraće se komisije, planski i onako kako treba, svaki komad oružja i deo koji je funkcionalan ćemo iskoristiti”, objasnila je ona.

Prema rečima Bojane Otović Pjanović, predata su razna oružja poput mitraljeza koji u jednom minuti ispali 3.000 metaka, štapin sa 4,6 kilograma eksploziva, kao i napunjene zolje. „Bilo je mnogo čega u porodičnim domaćinstvima i ono što je zabrinjavajuća činjenica je da građani, ja želim da verujem, nisu imali svest o rizicima koji svaki komad nosi sa sobom, pogotovu tih minsko-eksplozivnih sredstava, kao i da su mogli ugroziti članove svog domaćinstva”, rekla je Bojana Otović Pjanović.

Ona je dodala da je među predatim oružjem bilo komada iz Prvog i Drugog svetskog rata. „Tu je bilo škorpiona, ručnih raketnih bacača, mnogo toga su ljudi držali što je bilo nebezbedno i zato mogu zaista reći da smo zadovoljni ovim postupkom legalizacije, jer smo doprineli u znatnoj meri očuvanju bezbednosti svih nas”, navela je major policije.

Na pitanje šta će se desiti sa onima koji poseduju nelegalno oružje nakon isteka roka predaje, Bojana Otović Pjanović je objasnila da Krivični zakonik predviđa odgovornost za svakog pojedinca koji ima oružje u ilegalnom posedu. „Vlada Srbije je nakon dva nemila događaja zaključkom predložila ministarstvu da u okviru nacrta zakona krivične verzije predvidi oštrije kazne za svakog pojedinca koji ima oružje u nelegalnom posedu”, rekla je Bojana Otović Pjanović.

Ona je dodala da je, ukoliko govorimo o oružju koje je u nelegalnom posedu, a za koje nadležni organ izdaje oružni list, u radnoj verziji zakona predloženo da zaprećena zatvorska kazna bude od jedne do osam godina. „A za sve one pojedince za koji nadležni organ ne izdaje dozvolu, to je automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva, oružje koje je prikriveno u predmetima i oružje sa prigušivačima – tu je predviđena zatvorska kazna od dve do dvanaest godina, a za veću količinu tog oružja od pet do petnaest godina”, objasnila je Bojana Otović Pjanović.

Bojana Otović Pjanović je rekla da će se raditi i provere ispunjenosti uslova onih koji imaju oružje u legalnom posedu. „Da li, prvenstveno, propisno drže to oružje, da li postoji ispunjenost prostorno-tehničkih uslova i naravno zdravstvena sposobnost koja će biti definisana i propisana tačno u ovom zakonu o oružju i municiji koji se privodi kraju”, objasnila je Bojana Otović Pjanović.

Podsećanja radi, rok za građane Srbije da predaju nelegalno oružje i municiju bez posledica istekao je 30. juna u ponoć.

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar