Zelena stranka: Regionalni centar za otpad dobro rešenje!

Zelena stranka, koja je prva inicirala gradnju savremenog reciklažnog centra, usklađenog s evropskim standardima, podržava plan gradonačelnika Miloša Vučevića da grad izgradi regionalnu deponiju i prečistač otpadnih voda.

Novi Sad je najveći grad Vojvodine i Južne Bačke i ekonomski je opravdano da se na njegovoj teritoriji izgradi sistem za prikupljanje i preradu smeća.

– Zelena stranka smatra da je rešavanje problema sa smetlištima urgentno političko i životno pitanje. Novi Sad trenutno na đubretu izgubi dva miliona evra profita. I uz to permanentno radi protiv sebe i zdravlja svojih stanovnika – smatra Slobodan Cvetković, predsednik Gradskog odbora Zelene stranke.

Međutim, kako Novi Sad ne bi dobio još jednog, još većeg zagađivača, novu, još opasniju ekološku bombu, Zelena stranka izražava očekivanje da će nova deponija biti izgrađena u skladu s rešenjima koja su primenjena u Austriji i Nemačkoj.

– Emisija štetnih gasova i materija, koje zagađuju zemlju, vazduh i vodu, prestaće samo ukoliko se postojeća gradska deponija revitalizuje i pretvori u park, a buduća deponija bude projektovana i izgrađena kao sistem koji donosi profit, a ne zagađenje – navodi Cvetković.

Pri tom, Zelena stranka ostaje kod stava da je koncesija najjeftiniji i najsvrsishodniji model kako za građane tako i za grad, jer takav vid investicije garantuje kvalitet usluge. Koncesija bi trajala 10-15 godina, nakon čega bi sistem ostao u vlasništvu grada.

– Potrebno je raspisati međunarodni tender i odabrati ponuđača koji ima iskustvo, opremu i nudi prihvatljivu cenu za opštine, od 15-20 evra po toni, kao i najpovoljnije finansijske uslove za grad, u smislu ostavljanja dela profita. Takođe, mišljenja smo da je svakodnevno gomilanje smeća i njegovo bacanje na sve strane pored nedovoljno razvijene svesti o pogubnom uticaju na prirodu ujedno i produkt niske cenovne politike. Da bismo se prema životnoj sredini odnosili kao najvažnijem resursu, od kog nam zavisi kvalitet života, podizanje cena predstavlja važan parametar – navodi Cvetković.

Novi Sad je tokom prethodnih 35 godina bacio sirovine vredne oko 100 miliona evra i, umesto da taj novac vrati, napravio je ekološku bombu od gradske deponije smeća, na koju se svaki dan i dalje baca 440 tona otpada. Zato Novi Sad hitno mora sanirati deponiju, reorganizovati JKP Gradska čistoća i izgraditi savremeni regionalni reciklažni centar, koji bi mogao donositi 2 miliona evra dobiti godišnje.

– Zelena stranka stalno predlaže racionalna rešenja za otklanjanje ekoloških bombi koje prete našim gradovima i selima. U lokalnim samoupravama treba izgraditi infrastrukturu za odvajanje smeća na kućnom pragu i napraviti reciklažna dvorišta. Otpad bi se potom otpremao u regionalne centre za reciklažu, gde bismo beskorisno đubre pretvarali profit i ujedno štitili životnu sredinu – zaključio je Cvetković.

Podeli ovo: