Vojvođanska partija: Ne možemo sa Savezom za Srbiju, formiraćemo Vojvođanski front

Vojvođanska partija ne može biti u istoj koloni sa Ljotićevcima i desničarima okupljenih oko Saveza za Srbiju sa kojima ne delimo iste vrednosne principe.

Osim što ne delimo iste vrednosne principe, koji su osnov ozbiljnog političkog delovanja svake stranke, pokreta ili koalicije, za nas je apsolutno neprihvatljivo, ne samo to što se Vojvodina ne pominje ni u jednom dokumenta pomenutog saveza, nego i to što se dobar deo osnivača i članica SzS otvoreno zalaže za ukidanje Vojvodine kao autonomne pokrajine. U takvim okolnostima, naša je obaveza da sa svim vojvođanskim organizacijama, pokretima i pojedincima, uspostavimo preko potrebnu saradnju i formiramo snažan politički savez na nivou Vojvodine koji će se suprostaviti sve otvorenijoj fašizaciji društva i sve očiglednijim nasrtajima na vojvođansku autonomnost i temeljno pravo na život u skladu sa svim evropskim vrednostima i principima.

Aktuelni režim se neće i ne može srušiti sa više nečega nego što on sam po sebi već nije. Netačno je, uvredljivo i licemerno bilo koga ko je istinska opozicija ovoj nakaradnoj vlasti, a ne vidi sebe u SzS, etiketirati po principu „Ako niste sa nama, sa Vučićem ste“, jer to takođe ne doprinosi rušenju aktuelnog režima.

Do smene Vučićevog režima, protiv koga smo od njegovog prvog pojavljivanja na vlasti dok su se mnogi današnji opozicionari osveštavali od izbornog poraza, će doći onog momenta kada građani budu tačno znali za šta i za koga glasaju, a ne samo protiv koga glasaju. Dakle, drugačiju politiku od one koja je Srbiju skrenula sa svih antifašističkih, građanskih i demokratskih načela, a Vojvodinu dodatno osiromašila i upropastila.

Vojvođanski front, kao opozicioni savez na nivou Vojvodine, obavezuje se na doslednu borbu protiv fašizma, istorijskog revizionizma i borbu za političko – ekonomski subjektivitet Vojvodine kao ravnopravne zajednice svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu, versku ili zavičajnu pripadnost.

Aleksandar Odžić: Srbiji i Vojvodini je potreban Građanski front

Nakon istupa Saveza za Srbiju sa „narodnim sporazumom“, više je nego očigledno da građanska Srbija i Vojvodina moraju konkretizovati svoju političku platformu. „Sporazum sa narodom“ ne nudi rešenja, naprotiv, on dodatno produbljuje neodrživu društvenu krizu, nameće podele i kao takav nema potrebnu snagu za rušenje aktuelnog režima. Ne zauzimanje stava po osnovnim državnim pitanjima, kao što su Kosovo, Vojvodina, odnos prema okruženju i republici Srpskoj, prema EU, Rusiji, osnovnim ekonomskim, socijalnim i demokratskim vrednostima kada je u pitanju unutrašnje uređenje države, odnos prema crkvi i svim drugim važnim pitanjima koja su od temeljnog značaja za definisanje jedne države iz koje se neće bežati, nego će ona biti država ravnopravnih građanki i građana, jasno nam govori da jedan deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju ili nema odgovore na sve ono što nas kao društvo očekuje u bliskoj budućnosti ili nevešto pokušava da sakrije, izbegne pitanja i da odgovore na artikulisano nezadovoljstvo građana koji na ulicama traže svoje pravo na slobodan i normalan život.

Zbog svega navedenog, u narednih nekoliko nedelja očekujem formalizovanje vojvođanske inicijative za formiranjem građanskog Vojvođanskog fronta, a nakon toga i razgovore o mogućnostima saradnje sa svim građanskim inicijativama i organizacijama u Srbiji.

Vučićev režim se neće i ne može smenitii pukim prebrojavanjem i zbrajanjem nekompatibilnih činilaca, bez jasno koncipirane politike i odgovora na sve izazove sa kojima smo kao društvo suočeni, nego jasna, nekompromitovana, građanska i što je najvažnije drugačija politika od svega onoga što nas je kao državu izolovalo od čitavog normalnog sveta.

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar