Saopštenje Fondacije “Podrži život”

Povodom pokrenute istrage i pojedinih negativnih medijskih napisa o fondaciji, Fondacija “Podrži život” izdala je saopštenje koje u celosti prenosimo:

“Fondacija je, u skladu sa odredbama Zakona o zadužbinama i fondacijama, uložila novac u iznosu od 15.500.000 ,00 dinara u investicioni fond „Ilirika“ radi oplođivanja tih sredstava, sve u cilju uvećanja materijalnih mogućnosti za pomoć obolelim mališanima kojima je takva pomoć najpotrebnija.

Zakon o zadužbinama i fondacijama sasvim jasno daje legalnu mogućnost svim fondacijama pa i našoj, da ulaganjem prikupljenih sredstava i ubiranjem kamate , uvećava materijalne mogućnosti za ostvarivanje humanitarnih ciljeva. U skladu sa tom zakonskom mogućnošću, sredstva su i uložena u investicioni fond pod izričitim uslovom da se u svakom momentu, kada to zahtevaju potrebe pomoći obolelim mališanima, mogu iz investicionog fonda povući.

Inače, radi potpunog informisanja naše javnosti, ulaganje sredstava u gore navedeni investicioni fond je do sada već dalo značajne finansijske rezultate jer su inicijalna sredstva uložena u investicioni fond već uvećana za preko 500.000,00 dinara, što za nas predstavlja razlog za veliko zadovoljstvo, jer to ujedno znači više novca za pomoć oboleloj deci.

Saglasno svemu navedenom, naša Fondacija ni na koji način nije povredila zakon, nije se „kockala“ prikupljenim sredstvima, nije vršila nikakvu „zloupotrebu“, nije izašla van okvira humanih ciljeva radi kojih je osnovana niti je na bilo koji način „prevarila“ i „obmanula“ donatore i roditelje, a svaki iznos za lečenje bolesnih mališana koji je prikupila naša fondacija i utrošen u svrhu ostvarivanja humanitarnih ciljeva se može transparentno proveriti.

Ističemo na kraju da je Fondacija strogo apolitična organizacija, osnovana isključivo sa altruističkim pobudama, te ne želimo da budemo sastavni deo nikakvih političkih obračuna i tabloidnog izveštavanja. Takođe, s obzirom na to da Fondacija posluje isključivo u skladu sa pozitivno-pravnim aktima Republike Srbije, pozivamo nadležne organe da izvrše uvid u zakonitost našeg poslovanja”

Hits: 0

Podeli ovo: