Pokret odbranimo šume Fruške gore: Izbrojaćemo sva stabla!

Protestujemo na razne načine protiv seče šuma u Nacinalnom parku Fruška gora, intenzivno već  nekoliko meseci. Šaljemo razna pisma na adresu JPNPFG, nadležnim ministrima, nadležnim pokraijinskim sekretarima, inspekcijama. Pišemo, žalimo se, opet pišemo i opet se žalimo, ali nikog  briga nije. I ako je seča šume baš u njihovoj nadležnosti, mislim nismo pogrešili ni resor ni adresu.  Idemo na teren na Frušku goru u akcije presretanja “vrednih” šumara koji seku, izvlače klasiraju, markiraju i pakuju stabla u transportne  grdosije koje ih odvoze  u pilanu.  Sudaramo se sa teškom traktorskom mehanizacijom koja “nežno” satire šumske planinarske staze, pokušavajući da tim šumarskim radnicima  malo objasnimo da to nije lepo što  rade, onako u letu i da su to šume Nacionalnog parka. A zamislite,  ti što seku i izvlače oni ni ne znaju da su u Nacionalnom parku.

Uprava JP ‘Nacionalni park Fruška gora” stalno lamentira  nad svojom teškom sudbinom, što eto moraju da seku šume da bi namirili plate i ostale troškove poslovanja, a inače  i oni vole šume, ali niko ih ne razume. Oni toliko vole šumu da bi ih stalno sekli i ne samo zbog plata već i da spreče ekološku katastrofu. Izgleda da je to neki novi pristup u teoriji i praksi zaštite zaštićenog područja prirode. Neka nova doktrina koja se rodila pod ovim fruškogorskim  podnebljem.  U ovu i ovakvu doktrinu upravljanja šumama koju sprovodu Uprava JPNPFG, potpuno se ne uklapa naučno dokazana činjenica da drvo apsorbuje CO2, stvara kiseonik, čuva biodiverziteta i pozitivno utiče na klimatske promene.

Da bi smo pokušali njima da rešimo problem, a nama i našim potomcimo sašuvamo živu šumu, mi, Pokret Odbranimo šume Fruške gore,  smo   25.07.2019. pokrenuli  akciju kupovine živog drveća u JP “Nacionalni park Fruška gora”.

Objavili smo i cenovnik za živo drveće hrasta, bukve, graba i lipe. Njega smo  sami napravili,  a na osnovu važećih tržišnih cena drvne mase po m3 za ogrevno drvo.

Pa je tako:  Živo drvo hrasta, bukva, grab 16.500 din! Živo drvo  lipa 10.800 din!

Ljudi su odmah počeli da se javljaju privučeni ovom plemenitom idejom i pokazali su veliko  interesovanje. Čak i za kupovinu po više komada stabala, za cele porodice.

Među prvima je stigla ponuda od gdina. Vojka Bernarda, predsednika Alpe Adria Green, Internacionalne organizacije za zaštitu prirode i životne sredine. On je 26.07.2019.god poslao zvanično ponudu da želi da kupi zrelo stablo hrasta u vrednosti od 150€. Ovlastio je gđu. Ružu Helać, predsednicu Vojvođanske zelene inicijative i  predstavnika Alpe Adria Green Internacional za Srbiju da sprovede ovu aktivnost u njegovo ime.

Ja sam odmah  stupila u kontakt sa šefom komercijale u JP“Nacionalnom parku Fruška gora” , poslala mu zvaničan dopis da nam  pošalje proceduru kupovine živog drveta i tehničku instrukciju za plaćanja iz inostranstva i za domaće tržište. Lepo smo se i usmeno ispričali i tom prilikom mi je rekao da mora da pita Upravu, pošto standardna procedura ne postoji, jer im se niko nikada nije javljao sa takvim zahtevom. Elem, posle čekanja povratne pisane informacije koja nikad nije stigla, ponovo sam nazvala šefa komercijale i on mi je tom prilikom, na moje veliko razočarenje, rekao da ne može tako jednostavno i lako da se kupi živo drvo hrasta, zapravo, da ne može uopšte. Ja u tom momentu pomisim “eto ne može lako da se kupi živo drvo da bi ostalo živo, ali  tako se lako živo drvo poseče da bi postalo mrtvo, tj.cepanica. Dovoljna je samo testera, nikakva druga procedura!

I tom prlikom šef komercijale mi je objasnio  jedina mogućnost koja postoji, a to  je da se obratimo Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode. Da im pošaljemo  zahtev, a oni će stručno, zaštitarski odrediti neko stablo hrasta  sa visokim biološkim i  ekološkim karakterstikama i staviti ga pod zaštitu. Nakačili bi mu pločicu sa stručnim nazivom drveta  i napisali bi na njoj  možda i ime zaštitnika. U ovom slučaju gdina Vojka Bernarda, predsednika AAG.

Dakle, nameće nam  se zaključak  da je jedina mogućnost za spasemo  živu žume Fruške gore, prvo da saznamo nekako koliko stabala okvirno ima u šumama i da onda toliko nas pojedinaca pošalje zahteve na adresu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Rezultat bi mogao da bude  da oni proglase zaštićenim svako to stablo i da tako zaista sačuvamo šume Fruške gore za naše potomke.

O ovoj akciji ćemo vas uskoro obavestiti. Ništa nam neće biti teško da uradimo za  spas naše šume!

Nastavak sledi…

Pokret Odbranimo šume Fruške gore

Hits: 0

Podeli ovo: